• نام محل صدرای کیش
  • آدرس جزیره کیش، هتل پارمیدا، شرکت اجاره خودروی صدرای کیش