• نام محل کیش رنتالز کار
  • آدرس روبروی بازار پردیس ۱ ساختمان ایران زمین طبقه ۲ واحد ۱۴