• نام محل کارواش سجاد
  • آدرس بلوارسجاد - خیابان میلاد - کوچه ۱۲