• نام محل کارواش شبنم
    • آدرس پاسداران - بالا تر از میدان نوبنیاد -نبش کوهستان هفتم
      • نام محل کارواش شبنم
      • آدرس اتوبان هنگام - میدان هنگام - خیابان یا مهدی