• نام محل کارواش شمرون
    • آدرس اندرزگو - خیابان کریمی (بوعلی سابق) - بالاتر از چهارراه اسدی - شماره ۱۶۰