• نام محل کارواش فردوس
    • آدرس فلكه دوم صادقیه - بلوار آیت اله كاشانی - پلاک 66