کارواش پاسداران 06 Claim

    • نام محل کارواش پاسداران 06
    • آدرس خیابان پاسداران - انتهای گلستان دهم - مجتمع خدمات اتومبیل پاسداران 06 - پ. 1