• نام محل کارواش یاس
  • آدرس شهرک محلاتی - بلوار شاهد - چنب پمپ بنزین