• نام محل کارواش یاس
      • آدرس شهرک محلاتی - بلوار شاهد - چنب پمپ بنزین