مدیریت: فرهاد کریمی

    • نام محل کارواش امير
    • آدرس تهران - رباط کريم - خیابان 25 متري شهيد ملکي - روبروي لوازم التحرير ارشاد