مدیریت: محرم قنبری

    • نام محل کارواش قنبری
    • آدرس تهران - هفت جوی - بلوار اصلی - بعد از بلوار دامداران - پایین تر از قبرستان