مدیریت: اسماعیل میرزائی

    • نام محل کارواش میرزایی
    • آدرس تهران - هفت جوی - خیابان اصلی - بعد از خیابان دامداران