مدیریت: سعید زندی

    • نام محل کارواش زندی
    • آدرس تهران - کمربندی اندیشه - مقابل کبابی باغستان