FAQs

    آگهی‌های من برای همیشه در سایت فعال است؟

    بسته به نوع پکیچ خریداری شده، آگهی شما منقضی می‌شود. که به راحتی با تمدید پکیچ آگهی مجدد فعال می‌شود.