اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده ام جی

ام جی-3

نوع موتور:

ام جی-3 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM و API SN تمام سنتتیک

5W-40برای مناطق گرمسیری

5W-30 برای مناطق سرد و معتدل

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

ام جی-350

نوع موتور:

ام جی-350 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM و API SN تمام سنتتیک

5W-30 برای مناطق سرد و معتدل و همچنین زمستان

5W-40 و 10W-40 برای مناطق گرمسیری و در تابستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

ام جی-360

نوع موتور:

ام جی-360 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM و API SN تمام سنتتیک

5W-30 برای مناطق سرد و معتدل و همچنین زمستان

5W-40 و 10W-40 برای مناطق گرمسیری و در تابستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

ام جی-550

نوع موتور:

ام جی-550 1800        4 سیلندر        1800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM و API SN تمام سنتتیک

5W-40 برای مناطق سرد و معتدل و همچنین زمستان

10W-40 برای مناطق گرمسیری و در تابستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.9 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي بدون فیلتر روغن: 4.5 لیتر

ام جی-6

نوع موتور:

ام جی-6 1800        4 سیلندر        1800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM و API SN تمام سنتتیک

5W-40 برای مناطق سرد و معتدل و همچنین زمستان

10W-40 برای مناطق گرمسیری و در تابستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.9 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي بدون فیلتر روغن: 4.5 لیتر

ام جی GS

نوع موتور:

ام جی-6 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM و API SN تمام سنتتیک

5W-30برای مناطق سرد و معتدل و همچنین زمستان

5W-40 برای مناطق گرمسیری و در تابستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 5.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي بدون فیلتر روغن: 5 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *