اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده ام وی ام

ام وی ام 110

نوع موتور:

ام وی ام-110 800          3 سیلندر        800 سی سی

ام وی ام-110 1100        4 سیلندر        1100 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SJ و API SL

روغن موتور توصیه شده کمپانی 20W-50 میباشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 800 سي سي با فیلتر روغن: 2.9 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 800 سي سي بدون فیلتر روغن: 2.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1100 سي سي با فیلتر روغن: 3.6 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1100 سي سي بدون فیلتر روغن: 3.2 لیتر

ام وی ام 530

نوع موتور:

ام وی ام-530 1600        4 سیلندر        1600 سی سی

ام وی ام-530 1800        4 سیلندر        1800 سی سی

ام وی ام-530 2000        4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

  • موتور 1800 و 1600 سی سی

API SN و API SM نیمه سنتتیک يا تمام سينتتيك

10W40 برای مناطق گرم و تابستان

10W30 برای زمستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600و 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600و 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4 لیتر

  • موتور 2000 سی سی

API SN و API SM نیمه سنتتیک يا تمام سينتتيك

5W40 در تابستان و مناطق گرم

5W30 در زمستان و مناطق سرد سیری

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي بدون فیلتر روغن: 4.3 لیتر

ام وی ام 550

نوع موتور:

ام وی ام-550 2000        4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM نیمه سنتتیک يا تمام سينتتيك

10W40 برای هوای معمولی گرم

5W40  برای مناطق خیلی سرد و زمستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

ام وی ام 315

نوع موتور:

ام وی ام-550 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM نیمه سنتتیک يا تمام سينتتيك

10W40 در تابستان و مناطق معتدل و گرم

5W40 در زمستان و هوای خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 3.9 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي بدون فیلتر روغن: 3.6 لیتر

ام وی ام ایکس 22

نوع موتور:

ام وی ام ایکس-221500         4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM نیمه سنتتیک يا تمام سينتتيك

10W-40 برای هوای گرم و مناطق جنوب

5W-40 برای مناطق گرم و تابستان

5W-30 برای مناطق خیلی سرد و زمستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

ام وی ام ایکس 33

نوع موتور:

ام وی ام ایکس-331600         4 سیلندر        1500 سی سی

ام وی ام ایکس-332000         4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM نیمه سنتتیک يا تمام سينتتيك

10W-40 برای هوای معمولی گرم

5W-40  برای مناطق خیلی سرد و زمستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

ام وی ام تیگو 5

نوع موتور:

ام وی ام تیگو-52000         4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM نیمه سنتتیک يا تمام سينتتيك

10W-40 برای هوای معمولی گرم

5W-40  برای مناطق خیلی سرد و زمستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *