اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده تویوتا

تویوتا کمری

نوع موتور:

کمری  2400          4 سیلندر        2400 سی سی

کمری  3500          6 سیلندر        3500 سی سی

کمری  2500          4 سیلندر        2500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

موتور 2400 سی سی ویسکوزیته 5W20 و 0W20 برای مناطق سرد و ویسکوزیته 5W30 برای مناطق مرکزی و شمالی ایران و همچنین5W40  برای مناطق گرم، تابستان و همچنین مناطق جنوبی ایران

موتور 2500 سی سی ویسکوزیته 5W20 و 0W20  برای مناطق سرد و ویسکوزیته 5W30  برای مناطق مرکزی و شمالی ایران و همچنین 5W40 برای مناطق گرم، تابستان و همچنین مناطق جنوبی ایران

تویوتا کمری با موتور 3500 سی سی ویسکوزیته 5W30 در زمستان و مناطق سرد و معتدل و همچنین ویسکوزیته 5W40 برای تابستان و مناطق گرم و جنوب ایران

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2400 سي سي با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2400 سي سي بدون فیلتر روغن: 4.1 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 4.4 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي بدون فیلتر روغن: 4 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3500 سي سي با فیلتر روغن: 6.1 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3500 سي سي بدون فیلتر روغن: 5.7 لیتر

تویوتا کمری هیبرید TOYOTA Camry Hybrid

نوع موتور:

کمری هیبرید  2500            6 سیلندر        2500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

0W20 برای دمای محیط بین40- تا 30 درجه بالای صفر یا در زمستان در مناطق معتدل و سرد ایران

5W20 در مناطق معتدل در صورت نبودن روغن0W20  از روغن موتور5W20  استفاده گردد

5W30 برای مناطق جنوبی همچنین در تابستان در مناطق معتدل ایران و حوزه مرکزی ایران

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سی سی با فیلتر روغن: 4.4 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سی سی بدون فیلتر روغن: 4 لیتر

تویوتا کرولا

  • مدل 2008

نوع موتور:

کرولا  1800          4 سیلندر        1800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W30 برای مناطق معتدل و زمستان

5W40 برای مناطق گرم و تابستان

10W40 برای مناطق خيلي گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2400 سي سي با فیلتر روغن: 4.2 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2400 سي سي بدون فیلتر روغن: 4 لیتر

  • مدل 2009-2011 و 2016

نوع موتور:

کرولا  1800          4 سیلندر        1800 سی سی

کرولا  2400          4 سیلندر        2400 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W20 برای مناطق سرد و زمستان

5W30 برای مناطق معتدل

5W40 برای مناطق گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.2 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2400 سي سي با فیلتر روغن: 3.8 لیتر

تویوتا پرادو

نوع موتور:

پرادو  2700          4 سیلندر        2700 سی سی

پرادو  4000          6 سیلندر        4000 سی سی

  • موتور 2700 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30توصیه شده خود کمپانی

10W30برای مناطق معتدل و سرد

10W40برای مناطق گرم و جنوب

20W50برای مناطق خیلی گرم و دمای محیط بالای 45 درجه سانتیگراد (خوزستان و بوشهر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2700 سي سي با فیلتر روغن: 5.2 لیتر

  • موتور 4000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4000 سي سي با فیلتر روغن: 5.9 لیتر

تویوتا لندکروز

نوع موتور:

لندکروز  5700(2008)                     8 سیلندر        5700 سی سی

لندکروز  5700(2015, 2016)           8 سیلندر        5700 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W-20

5W-30در صورت نبود روغن فوق

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور  5700(2008)با فیلتر روغن: 7 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور  5700(2015,2016)با فیلتر روغن: 7.5 لیتر

تویوتا لندکروز TOYOTA Landcruiser GXR

نوع موتور:

لندکروز  4000                     6 سیلندر        4000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4000 سی سی با فیلتر روغن: 5.5 لیتر

تویوتا لندکروز TOYOTA Landcruiser VXR

نوع موتور:

لندکروز  4700                     8 سیلندر        4700 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4700 سی سی با فیلتر روغن: 7.2 لیتر

تویوتا راوفور  TOYOTA RAV4

نوع موتور:

راوفور  2500            6 سیلندر        2500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

0W20  در مناطق خیلی سرد (روغن موتور توصیه شده کمپانی)

5W30  در مناطق معتدل و نواحی شمالی و مرکزی ایران

5W40  در مناطق گرم و مناطق جنوبی ایران

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سی سی با فیلتر روغن: 4.4 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سی سی بدون فیلتر روغن: 4 لیتر

تویوتا یاریس TOYOTA Yaris

  • مدل 2007 تا 2015

نوع موتور:

یاریس  1500            4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 برای مناطق سرد و معتدل (از 30 درجه زیر صفر تا 40 درجه بالای صفر)

5W40 برای مناطق گرم و تابستان و مناطق جنوب ایران

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سی سی با فیلتر روغن: 3.7 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سی سی بدون فیلتر روغن: 3.4 لیتر

  • مدل 2016

نوع موتور:

یاریس  1500            4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30برای مناطق مرکزی و معتدل و همچنین مناطق سرد ایران

5W40برای مناطق گرم و جنوب ایران

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سی سی با فیلتر روغن: 4.2 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سی سی بدون فیلتر روغن: 3.9 لیتر

تویوتا پریوس TOYOTA Prius

نوع موتور:

پریوس  1800            4 سیلندر        1800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

0W20 (روغن موتور توصیه شده کمپانی)

5W20 در صورت نبود روغن فوق

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سی سی با فیلتر روغن: 4.2 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سی سی بدون فیلتر روغن: 3.9 لیتر

تویوتا اف جی کروزر  TOYOTA FJ CRUISER

نوع موتور:

اف جی کروزر  4000            4 سیلندر        4000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 (روغن موتور توصیه شده کمپانی)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4000 سی سی با فیلتر روغن: 6.25 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *