اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده رنو

رنو مگان

نوع موتور:

مگان  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

مگان  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

10W40دمای بین 20- درجه تا 38 درجه محیط (مناطق معتدل و تابستان)

5W30دمای بین 25- تا 30 درجه (مناطق سرد و زمستان)

5W40دمای بین 25- درجه تا 38 درجه (مناطق سرد و معتدل و تابستان)

0W-30دمای بین 30- درجه تا 30 درجه بالای صفر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 5.4 لیتر

رنو ال 90

نوع موتور:

ال90  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

10W40 برای مناطق معتدل و گرم

5W40 برای مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

رنو ساندرو

نوع موتور:

ساندرو  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

10W40 برای مناطق معتدل و گرم

5W40 برای مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

رنو سیمبل

نوع موتور:

سیمبل  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

10W40 برای مناطق معتدل و گرم

5W40 برای مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

رنو داستر

نوع موتور:

داستر  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

داستر  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W30 براي مناطق معتدل و خنك

5W40 براي مناطق گرم و جنوب و تابستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 5.4 لیتر

رنو کپچر

نوع موتور:

کپچر  1200          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W40 براي مناطق معتدل و خنك  وزمستان و مناطق مركزي ايران(روغن موتور توصيه شده رنو كپچر)

10W40 براي مناطق گرم و جنوب و تابستان

0W40 براي مناطق خيلي سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1200 سي سي با فیلتر روغن: 4.7 لیتر

رنو کولئوس

نوع موتور:

کولئوس  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

کولئوس  2500          4 سیلندر        2500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 براي مناطق سرد و معتدل

5W40 براي مناطق گرم و جنوب

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 7.4 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 5.1 لیتر

رنو لتیتود

نوع موتور:

لتیتود  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

لتیتود  2500          4 سیلندر        2500 سی سی

لتیتود  3500          4 سیلندر        3500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 براي مناطق سرد و معتدل

5W40 براي مناطق گرم و جنوب

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.2 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 5.7 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3500 سي سي با فیلتر روغن: 5.7 لیتر

رنو فلوئنس

نوع موتور:

فلوئنس  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

فلوئنس  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W30 براي مناطق سرد و معتدل

5W40 براي مناطق گرم و جنوب

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

رنو اسکالا

نوع موتور:

اسکالا  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

اسکالا  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 براي مناطق سرد و معتدل

5W40 براي مناطق گرم و جنوب

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

رنو تالیسمان

نوع موتور:

تالیسمان  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W40 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *