اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده سانگ یانگ

سانگ یانگ موسو

نوع موتور:

موسو 2300          4 سیلندر        2300 سی سی

موسو 3200          6 سیلندر        3200 سی سی

روغن موتور مناسب:

  • موتور 2300 سی سی

API SN نیمه سنتتیک

10W40 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

20W50 برای مناطق خیلی گرم و جنوب

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2300 سي سي با فیلتر روغن: 7.5 لیتر

  • موتور 3200

API SNیا API SM نیمه سنتتیک

10W40 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

20W50 برای مناطق خیلی گرم و جنوب

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3200 سي سي : 6.7 و حداکثر 8.2 لیتر

سانگ یانگ چیرمن

نوع موتور:

چیرمن 2800          4 سیلندر        2800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN، API SM یا API SL نیمه سنتتیک

10W40،0W40  یا 5W40 بسته به شرایط محیط

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2300 سي سي با فیلتر روغن: 7 لیتر

سانگ یانگ کایرون

نوع موتور:

کایرون 3200          6 سیلندر        3200 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN  تمام سنتتیک

5W30 برای مناطق سرد و معتدل

5W40 برای مناطق گرم و جنوب

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3200 سي سي : 6.7 و حداکثر 8.2 لیتر

سانگ یانگ رکستون

نوع موتور:

کایرون 3300          6 سیلندر        3300 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN  تمام سنتتیک

5W30 ويسكوزيته توصيه شده سانگ يونگ

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3300 سي سي : 9 لیتر

سانگ یانگ کوراندو

نوع موتور:

کوراندو 2000          4 سیلندر        2000 سی سی

کوراندو 2300          4 سیلندر        2300 سی سی

کوراندو 3200          6 سیلندر        3200 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN  تمام سنتتیک

5W30 ويسكوزيته توصيه شده سانگ يونگ

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي : 4.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2300 سي سي : 6 تا 7.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3200 سي سي : 6.7 و حداکثر 8.2 لیتر

سانگ یانگ اکتیون

نوع موتور:

اکتیون  2300          4 سیلندر         2300 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN  تمام سنتتیک

5W30برای مناطق سرد و معتدل و همچنین فصل زمستان

5W40برای مناطق با سرمای حداکثر 25 درجه زیر صفر

10W40برای مناطق با برودت حداکثر 20 درجه زیر صفر

20W50برای مناطق خیلی گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2300 سي سي : 8.5 لیتر

سانگ یانگ تیوولی

نوع موتور:

اکتیون  1600          4 سیلندر         1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN  تمام سنتتیک

5W30  برای مناطق سرد و معتدل و زمستان

5W40 برای مناطق گرم و جنوب یا گرمای حداکثر 40 درجه و سرمای 40 درجه زیر صفر

در مناطق جنوبی و در تابستان از روغن پیشرانه 10W40  و اگر گرمای هوا بالای 50 درجه بود از روغن پیشرانه با ویسکوزیته 20W50  استفاده گردد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي : 4 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *