اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده سایپا

پراید

نوع موتور:

پراید L 1.3          4 سیلندر        1300 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SG یا API SJ یا API SL

20W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1300 سي سي با فیلتر روغن: 3.5 لیتر

تیبا

نوع موتور:

پراید L 1.3          4 سیلندر        1300 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM یا API SN  یا API SL

10W-40 برای مناطق سرد و معتدل

20W-50 در هوای خیلی گرم در مناطق جنوبی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 3.4 لیتر

سایپا کوئیک

نوع موتور:

پراید L 1.5          4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SG یا API SJ یا API SL

20W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1300 سي سي با فیلتر روغن: 3.5 لیتر

زانتیا

نوع موتور:

زانتیا 1800        4 سیلندر        1800 سی سی

زانتیا 2000        4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM نیمه سنتتیک يا تمام سينتتيك

10W-30 برای مناطق سرد و معتدل

5W-40 برای مناطقی که دمای محیط بالای 40 درجه میرسد یا خودرو فاقد سیستم خنک کننده روغن موتور می باشد.

20w50 برای مناطق خیلی گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي بدون فیلتر روغن: 4.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي بدون فیلتر روغن: 4.3 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

نیسان پیکاپ

نوع موتور:

رونیز  2400         4 سیلندر        2400 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM نیمه سنتتیک

10W40  برای مناطق سرد و معتدل

20W50  برای مناطق گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2400 سی سی مدل 2WD با فیلتر روغن: 3.6 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2400 سی سی مدل 4WD با فیلتر روغن: 4.1 لیتر

وانت نیسان زامیاد

نوع موتور:

زامیاد  2400         4 سیلندر        2400 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SJ و API SL

20W50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2400 سی سی با فیلتر روغن: 3.9 لیتر.

وانت نیسان زامیاد- دیزل

نوع موتور:

زامیاد  2800 دیزل        4 سیلندر        2800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API CI-4

15W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2800 سی سی با فیلتر روغن: 5.6 لیتر

نیسان ریچ Zhengzhou-Nissan Rui Qi Rich

نوع موتور:

زامیاد  2400        4 سیلندر        2400 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM  یا API SN  یا API SL

10W-30یا 10W-40  یا 20W-50  یا 5W-30

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2400 سی سی با فیلتر روغن: 6 لیتر

وانت شوکا

نوع موتور:

شوکا  2400         4 سیلندر        2400 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SJ و API SL

20W50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2400 سی سی با فیلتر روغن: 3.9 لیتر

وانت پادرا

نوع موتور:

پادرا  2400         4 سیلندر        2400 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SJ و API SL

20W50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2400 سی سی با فیلتر روغن: 3.9 لیتر

برلیانس H230 و H220

نوع موتور:

اچ-230 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

اچ-220 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور مناسب برلیانس طبق دفترچه راهنمای خودرو SM 10W-40  نیمه سینتتیک می‌باشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 4.2 لیتر

برلیانس H330 و H320

نوع موتور:

اچ-320 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

اچ-330 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور مناسب برلیانس طبق دفترچه راهنمای خودرو SM 10W-40  نیمه سینتتیک می‌باشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 4.2 لیتر

برلیانس H230 و H220

نوع موتور:

اچ-230 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

اچ-220 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور مناسب برلیانس طبق دفترچه راهنمای خودرو SM 10W-40  نیمه سینتتیک می‌باشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 4.2 لیتر

برلیانس وی-5

نوع موتور:

وی-5 1600        4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور مناسب برلیانس طبق دفترچه راهنمای خودرو SM 10W-40  نیمه سینتتیک می‌باشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 3.7 لیتر

رنو مگان

نوع موتور:

مگان  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

مگان  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

10W40دمای بین 20- درجه تا 38 درجه محیط (مناطق معتدل و تابستان)

5W30  دمای بین 25- تا 30 درجه (مناطق سرد و زمستان)

5W40  دمای بین 25- درجه تا 38 درجه (مناطق سرد و معتدل و تابستان)

0W30 دمای بین 30- درجه تا 30 درجه بالای صفر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

تندر رنو ال 90

نوع موتور:

ال90  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

10W40 برای مناطق معتدل و گرم

5W40 برای مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

رنو ساندرو

نوع موتور:

ساندرو  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

10W40 برای مناطق معتدل و گرم

5W40 برای مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1200 سي سي با فیلتر روغن: 4.7 لیتر

رنو کولئوس

نوع موتور:

کولئوس  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

کولئوس  2500          4 سیلندر        2500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 براي مناطق سرد و معتدل

5W40 براي مناطق گرم و جنوب

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 7.4 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 5.1 لیتر

چانگان سی اس -35

نوع موتور:

چانگان  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SMیا API SN تمام سنتتیک

10W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 3.8 لیتر

چانگان ایدو

نوع موتور:

چانگان  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SMیا API SN تمام سنتتیک

10W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 3.8 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 3.8 لیتر

زوتی آریو Z300

نوع موتور:

زوتی  1500          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM یا API SN تمام سنتتیک

10W40  یا 10W30 برای مناطق گرم

5W30  برای مناطق سرد و فصل زمستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500 سي سي با فیلتر روغن: 4 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *