اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده فولکس واگن

فولکس واگن گل

نوع موتور:

گل 1800(قدیم)          4 سیلندر        1800 سی سی

گل 1800(جدید)         4 سیلندر        1800 سی سی

روغن موتور مناسب:

  • گل (قدیم)

API SL تمام سنتتیک

10W40 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

  • گل (جدید)

API SM تمام سنتتیک

5W30 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

فولکس واگن گلف

نوع موتور:

گلف 1400                 4 سیلندر        1400 سی سی

گلف GTI 2000          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

  • گلف 1400

API SN تمام سنتتیک

5W30 و 10W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1400 سي سي با فیلتر روغن: 3.6 لیتر

  • گلف GTI 2000

API SN تمام سنتتیک

0W40، 5W40 و 5W30

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1400 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

فولکس واگن تیگوان

نوع موتور:

تیگوان 2000                 4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4 لیتر

فولکس واگن بیتل

نوع موتور:

بیتل 2000                 4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

0W40 یا5W40  یا5W30

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *