اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده لکسوس

لکسوس ای اس Lexus ES

نوع موتور:

ای اس هیبرید  2500          4 سیلندر        2400 سی سی

ای اس            3500         6 سیلندر       3500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 برای موتور 3500 سی سی

0W20 برای موتور 2500 سی سی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 4.4 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3500 سي سي با فیلتر روغن: 6.1 لیتر

لکسوس جی ایکس Lexus GX

نوع موتور:

جی ایکس  4600          4 سیلندر        4600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 در مناطق خیلی گرم

0W20 در مناطق سرد و معتدل

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 7.8 لیتر

لکسوس آی اس Lexus IS

نوع موتور:

IS250           شش سیلندر        2500 سی سی

IS350           شش سیلندر        3500 سی سی

IS300h         چهار سیلندر        2500 سی سی

IS300          شش سیلندر        3000 سی سی

200t            چهار سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • مدل IS250 و IS350

API SN تمام سنتتیک

5W30 برای مناطق مختلف ایران

5W20 و 0W20 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 6.2 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3500 سي سي با فیلتر روغن: 6.4 لیتر

 • مدل IS300h

API SN تمام سنتتیک

0W30 یا 0W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 5.9 لیتر

 • مدل IS300

API SN تمام سنتتیک

0W30 یا0W40  یا5W30  یا5W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3000 سي سي با فیلتر روغن: 5.9 لیتر

 • مدل IS200t

API SN تمام سنتتیک

5W30 یا0W30  یا 0W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3000 سي سي با فیلتر روغن: 4.9 لیتر

لکسوس جی اس Lexus GS

نوع موتور:

GS250         شش سیلندر        2500 سی سی

GS430         هشت سیلندر        4300 سی سی

GS460         هشت سیلندر        4600 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • مدل GS250

API SN تمام سنتتیک

5W30  یا 10W30

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 6.7 لیتر

 • مدل GS430

API SN تمام سنتتیک

5W30  یا 10W30

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4300 سي سي با فیلتر روغن: 5.1 لیتر

 • مدل GS460

API SN تمام سنتتیک

0W30 یا 0W40  یا 5W30  یا 5W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4300 سي سي با فیلتر روغن: 8.8 لیتر

لکسوس ال اس Lexus LS

نوع موتور:

LS400            چهار سیلندر        2000 سی سی

LS430            شش سیلندر        4300 سی سی

LS460            هشت سیلندر        4600 سی سی

LS600HL        هشت سیلندر        5000 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • مدل LS400

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W20 یا 5W30 یا 0W30 یا 0W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 6.2 لیتر

 • مدل LS430

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W20

5W30در صورت نبود روغن دیگر

0W20 برای مدل های هیبرید و معمولی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4300 سي سي با فیلتر روغن: 8.6 لیتر

 • مدل LS460

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W20

5W30در صورت نبود روغن دیگر

0W20برای مدل های هیبرید و معمولی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4600 سي سي با فیلتر روغن: 8.6 لیتر

 • مدل LS600HL

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W20

5W30در صورت نبود روغن دیگر

0W20برای مدل های هیبرید و معمولی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 5000 سي سي با فیلتر روغن: 9 لیتر

لکسوس ال ایکس Lexus LX

نوع موتور:

LX570            هشت سیلندر        5700 سی سی

LX470            هشت سیلندر        4700 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • مدل LX570

API SN تمام سنتتیک

0W20 برای دماهای تا 35درجه محیط

5W30 برای مناطق معتدل و سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4700 سي سي با فیلتر روغن: 6.8 لیتر

 • مدل LX470

API SN تمام سنتتیک

5W30

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 5700 سي سي با فیلتر روغن: 7.5 لیتر

لکسوس ان ایکس Lexus NX

نوع موتور:

NX200t             چهار سیلندر        2000 سی سی

NX300H            چهار سیلندر        2500 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • مدل NX200t

API SN تمام سنتتیک

0W40 و 0W30

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

 • مدل NX300H

API SN تمام سنتتیک

0W40 و 0W30

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

لکسوس آر ایکس Lexus RX

نوع موتور:

RX200t             چهار سیلندر        2000 سی سی

RX400H            شش سیلندر        3500 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • مدل RX200t

API SN تمام سنتتیک

0W30 و 5W30

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 5.1 لیتر

 • مدل RX400H

API SN تمام سنتتیک

0W20 برای مناطق خیلی سرد

5W30 برای مناطق معتدل

5W40 برای مناطق خیلی گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3500 سي سي با فیلتر روغن: 6.1 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *