اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده مزدا

مزدا 323

نوع موتور:

مزدا-2 1600        4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM، API SN و API SL نیمه سینتتیک

روغن موتور با ویسکوزیته 10W-40  روغن موتور توصیه شده توسط مزدا

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن: 3.4 لیتر

مزدا 2

نوع موتور:

مزدا-2 1300        4 سیلندر        1300 سی سی

مزدا-2 1500        4 سیلندر        1500 سی سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور با ویسکوزیته 0W20  روغن موتور توصیه شده توسط مزدا و 5W30 در صورت در دسترس نبودن روغن موتور فوق

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1300 و 1500سي سي با فیلتر روغن: 4.2 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1500و1300 سي سي بدون فیلتر روغن: 3.9 لیتر

مزدا 3

  • مدل 2009

نوع موتور:

مزدا-3 2000        4 سیلندر        2000 سی سی

مزدا-3 2300        4 سیلندر        2300 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سينتتيك

5W-20 برای مدلهای بدون توربو و کشور ایالات متحده ، کانادا و مکزیک

5W-30 برای مدلهای توربوشارژدار و مناطق معتدل و سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي بدون فیلتر روغن: 3.9 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2300 سي سي با فیلتر روغن: 5.7 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2300 سي سي بدون فیلتر روغن: 5.3 لیتر

  • مدل 2014 و 2016

نوع موتور:

مزدا-3 2000                         4 سیلندر        2000 سی سی

مزدا-3 2500                         4 سیلندر        2500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سينتتيك

5W-30 برای تمام مناطق کشور ايران

0W-20 و 5W-20 مناطق خيلي سرد (كانادا)- قابل استفاده در زمستان ایران

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.2 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي بدون فیلتر روغن: 4 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي بدون فیلتر روغن: 4.3 لیتر

  • مدل 2016

نوع موتور:

مزدا-3 2000                         4 سیلندر        2000 سی سی

مزدا-3 2500                         4 سیلندر        2500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سينتتيك

5W-30 برای تمام مناطق کشور

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

نیو مزدا 3

نوع موتور:

نیو مزدا-3 2000                         4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سينتتيك

5W-30برای مناطق سردسیری و معتدل

5W-40برای مناطق گرمسیری

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي بدون فیلتر روغن: 3.9 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *