اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده میتسوبیشی

میتسوبیشی لنسر

نوع موتور:

لنسر 2000          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي بدون فیلتر روغن: 4.8 لیتر

میتسوبیشی پاجرو

نوع موتور:

پاجرو 3200          6 سیلندر        3200 سی سی

پاجرو 3500          6 سیلندر        3500 سی سی

پاجرو 3800          6 سیلندر        3800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM ،API SN یا API SL تمام سنتتیک

20W50برای مناطق گرم

10W40 برای مناطق سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3200 سي سي با فیلتر روغن: 8.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3500 سي سي با فیلتر روغن: 4.9 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3800 سي سي با فیلتر روغن: 4.6 لیتر

میتسوبیشی ASX

نوع موتور:

ASX 2000          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 و 5W40 روغن موتور تاکید شده میتسوبیشی

0W20 و 5W20 برای مناطق سرد و کاهش مصرف سوخت

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

میتسوبیشی اوتلندر

نوع موتور:

اوتلندر 2400          4 سیلندر        2400 سی سی

اوتلندر 3000          6 سیلندر        3000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

0W20 روغن موتور تاکید شده میتسوبیشی

5W30 و 5W20 هم میتوان استفاده کرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2400 سي سي با فیلتر روغن: 4.6 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3000 سي سي با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *