اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده نیسان

نیسان ماکسیما

نوع موتور:

ماکسیما  3000          6 سیلندر        3000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W-30برای مناطق سرد و معتدل

5W40 برای مناطق گرمسیری

10W40 (نیمه سینتتیک) در مناطق گرم و تابستان

20W50 (نیمه سینتتیک) در مناطق خیلی گرم و گرمای بیش از 45 درجه

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3000 سي سي با فیلتر روغن: 4 لیتر

نیسان تیانا

نوع موتور:

تیانا  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

تیانا  2500          6 سیلندر        2500 سی سی

تیانا  3500          6 سیلندر        3500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30  برای مناطق معتدل و سرد

5W40 برای مناطق گرم تر

در مناطق خیلی گرم از ویسکوزیته 10W40 و 20W50 استفاده نمایید

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 و 3500 سی سی با فیلتر روغن: 4.6 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2500 و 3500 سی سی بدون فیلتر روغن: 4.3 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سی سی با فیلتر روغن: 3.8 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سی سی بدون فیلتر روغن: 3.6 لیتر

نیسان مورانو

نوع موتور:

مورانو  2000          6 سیلندر        3500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30 برای دماهای کمتر از 20- درجه سانتیگراد

0W20 برای مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3500 سی سی با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3500 سی سی بدون فیلتر روغن: 4.5 لیتر

نیسان قشقایی

نوع موتور:

قشقایی  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

قشقایی  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W-30برای پیشرانه‌های بنزینی و مناطق سرد و معتدل

5W40و 10W40برای پیشرانه‌های بنزینی در مناطق گرمسیری و گرمای بالای 40 درجه سانتیگراد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سی سی با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سی سی با فیلتر روغن: 4.4 لیتر

نیسان جوک

  • مدل 2007 تا 2009

نوع موتور:

جوک  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM تمام سنتتیک

5W30روغن موتور توصیه شده کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای مدل NISMO RS با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای مدل غیر NISMO RS  با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

  • مدل 2010 تا 2017

نوع موتور:

جوک  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30روغن موتور توصیه شده کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای مدل NISMO RS با فیلتر روغن: 4.3 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای مدل غیر NISMO RS  با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

نیسان ایکس تریل

نوع موتور:

ایکس تریل  2500         4 سیلندر        2500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2500 سی سی با فیلتر روغن: 4.6 لیتر

نیسان آلتیما

نوع موتور:

آلتیما  2500         4 سیلندر        2500 سی سی

آلتیما  3500         4 سیلندر        3500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2500 و 3500 سی سی با فیلتر روغن: 4.6 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2500 و 3500 سی سی بدون فیلتر روغن: 4.3 لیتر

نیسان رونیز

نوع موتور:

رونیز  2400         4 سیلندر        2400 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM نیمه سنتتیک

10W40  برای مناطق سرد و معتدل

20W50  برای مناطق گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2400 سی سی مدل 2WD با فیلتر روغن: 3.6 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2400 سی سی مدل 4WD با فیلتر روغن: 4.1 لیتر

نیسان پیکاپ

نوع موتور:

رونیز  2400         4 سیلندر        2400 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM نیمه سنتتیک

10W40  برای مناطق سرد و معتدل

20W50  برای مناطق گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2400 سی سی مدل 2WD با فیلتر روغن: 3.6 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای 2400 سی سی مدل 4WD با فیلتر روغن: 4.1 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *