اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده پورشه

پورشه باکستر

نوع موتور:

باکستر 3900          6 سیلندر        3900 سی سی

باکستر 3500          6 سیلندر        3500 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W40 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3900 و 3500 سي سي با فیلتر روغن: 7.5 لیتر

پورشه کاین

نوع موتور:

کاین 3600          6 سیلندر        3600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W40 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3600 سي سي با فیلتر روغن: 6.9 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3600 سي سي بدون فیلتر روغن: 6 لیتر

پورشه کاین GTS

نوع موتور:

کاین 4800          8 سیلندر        4800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

0W40 برای تمام آب و هوا

5W50 برای مناطق خیلی گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4800 سي سي با فیلتر روغن: 9 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4800 سي سي بدون فیلتر روغن: 8.5 لیتر

پورشه کاین S

نوع موتور:

کاین 4800          8 سیلندر        4800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

0W40 برای تمام آب و هوا

5W50 برای مناطق خیلی گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4800 سي سي با فیلتر روغن: 9 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4800 سي سي بدون فیلتر روغن: 8.5 لیتر

پورشه پانامرا

نوع موتور:

کاین 4800          8 سیلندر        4800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

0W40 توصیه شده توسط پورشه

5W40 برای مناطق گرمتر

5W50 برای مناطق گرم و جنوبی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4800 سي سي با فیلتر روغن: 9 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 4800 سي سي بدون فیلتر روغن: 8.2 لیتر

پورشه کایمن

نوع موتور:

کایمن 3400          6 سیلندر        3400 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W30  برای مناطق معتدل  وسرد

5W40  برای مناطق گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 3400 سي سي با فیلتر روغن: 7.5 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *