اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده کیا

 • [instanow name= tak.start info_pos= top info_layout= 1 shape= square size= 70 style= default media= 20 link= file layout= grid columns= 1 lm_num= 6 ]کیا سراتو مونتاژ

نوع موتور:    

سراتو 1600 مونتاژ سایپا     4 سیلندر خطی    2000 سی سی

سراتو 2000 مونتاژ سایپا     4 سیلندر خطی    2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور مناسب سراتو 1600 و 2000 مونتاژ طبق دفترچه راهنمای خودرو

SAE 20W-50 با سطح کیفیت SN برای مناطق خیلی گرم و سرمای حداکثر 8 درجه زیر صفر و گرمای بالا و تا حدود 50 درجه

15W-40 SN  و 10W -30 برای مناطق معتدل از سرمای 200درجه زیر صفر تا گرمای حدود40 درجه

5W-40, 5W-30 SN برای مناطق سرد از سرمای بالای 255 درجه و مناطق کوهستانی مثل تبریز یا مناطق مرکزی ایران میباشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض سراتو 1600 مونتاژ فیلتر روغن: 3.3 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض سراتو 2000 مونتاژ فیلتر روغن: 4.2 لیتر

روغن موتور سراتو با توجه به دفترچه راهنما SM می‌باشد اما شما می‌توانید به منظور بهبود عملکرد موتور و افزایش بهره وری در فرآیند روانکاری قطعات موتور از روغن موتور با کیفیت SN نیز استفاده نمایید.

 • کیا موهاوی

نوع موتور:    

کیا موهاوی V8     8 سیلندر خطی   4627 سی‌سی

کیا موهاوی V6     6 سیلندر خطی   3778 سی‌سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور مناسب کیا موهاوی طبق دفترچه راهنمای خودرو 5W-30 SM سینتتیک می‌باشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض برای کیا موهاوی 6 سیلندر با فیلتر روغن: 5.2 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض برای کیا موهاوی 8 سیلندر با فیلتر روغن: 6.7 لیتر

لازم به ذکر است به منظور بهبود فرآیند تعویض روغن و نیز افزایش طول عمر موتور و سایر قطعات روان کنندگی به هنگام تعویض روغن حتما فیلتر روغن و فیلتر هوا را نیز تعویض کنید.

 • کیا ریو مونتاژ

نوع موتور:    

کیا ریو 1.5L        4 سیلندر خطی  1493 سی سی

کیا ریو  1.6L       4 سیلندر خطی   1594 سی سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور مناسب کیا ریو مونتاژ SAE 10W-40 برای مناطق سرد و معتدل و SAE 20W50  برای مناطق خیلی گرم و دمای بالای 50 درجه سانتیگراد محیط میباشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض ریو مونتاژ فیلتر روغن: 3.2 لیتر

حجم روغن موتور ریو مونتاژ با تعویض فیلتر روغن: 3.4 لیتر

لازم به ذکر است به منظور بهبود فرآیند تعویض روغن و نیز افزایش طول عمر موتور و سایر قطعات روان کنندگی به هنگام تعویض روغن حتما فیلتر روغن و فیلتر هوا را نیز تعویض کنید.

 • کیا ریو جدید

نوع موتور:    4 سیلندر خطی      1396 سی‌سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور مناسب ریو جدید طبق دفترچه راهنمای خودرو 5W30 SN تمام سنتتیک برای دماهای سردتر از 30- درجه و SN 10W30 تمام سنتتیک برای دماهای تا 20- درجه سینتتیک می‌باشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض برای ریو جدید با فیلتر روغن: 3.6 لیتر

لازم به ذکر است به منظور بهبود فرآیند تعویض روغن و نیز افزایش طول عمر موتور و سایر قطعات روان کنندگی به هنگام تعویض روغن حتما فیلتر روغن و فیلتر هوا را نیز تعویض کنید.

 • کیا کادنزا

نوع موتور:     6 سیلندر خطی   3500 سی سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور مناسب کیا کادنزا طبق دفترچه راهنمای خودرو 5W30 SN سینتتیک برای مناطق سرد و معتدل و 5W40 SN سینتتیک برای مناطق گرم و تابستان میباشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض برای کیا کادنزا با فیلتر روغن: 5.7 لیتر

لازم به ذکر است به منظور بهبود فرآیند تعویض روغن و نیز افزایش طول عمر موتور و سایر قطعات روان کنندگی به هنگام تعویض روغن حتما فیلتر روغن و فیلتر هوا را نیز تعویض کنید.

 • کیا پیکانتو

نوع موتور:      4 سیلندر خطی       1248 سی سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور پیکانتو طبق دفترچه راهنمای خودرو 5W-30 SN  سینتیک می‌باشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض برای کیا پیکانتو با تعویض فیلتر روغن: 3.5 لیتر

لازم به ذکر است به منظور بهبود فرآیند تعویض روغن و نیز افزایش طول عمر موتور و سایر قطعات روان کنندگی به هنگام تعویض روغن حتما فیلتر روغن و فیلتر هوا را نیز تعویض کنید.

 • کیا اسپورتیج

روغن موتور کیا اسپورتیج فارغ از مدل روغن پایه تمام سینتتیک بوده و در هر 7000 تا 10000 کیلومتر و در هر بار تعویض روغن موتور، فیلتر روغن نیز تعویض گردد. جهت کارکرد بهتر روغن موتور، از فیلترهای جنیون و اصلی کیا استفاده نمایید. فارغ از سال تولید موتورهای مشابه با کد و حجم مشابه مشخصات روغن موتور یکسانی دارند.

* مدل 2008 تا 20101

نوع موتور:    

4 سیلندر خطی       1975 سی سی

4 سیلندر خطی       2656 سی سی

روغن موتور مناسب:

روغن موتور مناسب اسپورتیج 2008 طبق دفترچه راهنمای خودرو API SN تمام سنتتیک SAE 5W-30 برای مناطق معتدل و زمستان، براي مناطق گرم از روغن موتور با ويسكوزيته 10W-30 SAE و در مناطق خيلی سرد از روغن موتور با ويسكوزيته 5W-20 SAE جهت کاهش مصرف سوخت هم مي توان استفاده كرد.

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سی سی 4 لیتر( با تعویض فیلتر ) و براي موتور 2700 سي سي 4.5 ليتر با تعويض فيلتر روغن میباشد

 • * مدل 2012 تا 2014

4 سیلندر خطی   2400 سی سی   T-GDI

4 سیلندر خطی   2000 سی سی   MPI

روغن موتور مناسب:

درجه ويسكوزيته روغن موتور مناسب كيا اسپورتيج مدل 2012 موتورT-GDI، API SN تمام سینتتیک:

SAE 5W-30براي مناطق سرد و معتدل، SAE 5W-40 براي مناطق گرم و تابستانهاي خيلي گرم

و درجه ويسكوزيته روغن موتور مناسب كيا اسپورتيج مدل 2012 موتورMPI، API SN تمام سینتتیک:

SAE 5W-30 برای مناطق سرد و معتدل (روغن موتور توصیه شده کیا )، SN 10W-30 برای مناطق گرم و نیمه گرم و در تابستانها در جنوب و SN 5W-20 برای موارد کاهش سوخت و همچنین کارکرد بهتر موتور و مناطق خیلی خیلی سرد میباشد.

ظرفیت(حجم) روغن موتور  کیا اسپورتیج مدل 2012 برای موتور MPI و موتور T-GDI برابر 4.6 لیتر با تعویض فیلتر روغن است.

* مدل 2015

4 سیلندر خطی   2400 سی سی  T-GDI

4 سیلندر خطی   2400 سی سی  GDI

درجه ويسكوزيته روغن موتور مناسب كيا اسپورتيج مدل 2015 موتورT-GDI، API SN تمام سینتتیک:

SN 20W50 در مناطق خیلی گرم(خوزستان در تابستان) و SN 10W30 در مناطق نیمه گرم و همچنین نواحی مرکزی ایران و SN 5W40, SN 5W30 در آب و هوای سرد و زمستان، همچنین مناطق شمالی و شمال شرق و شمال غرب ایران میباشد.

درجه ويسكوزيته روغن موتور مناسب كيا اسپورتيج مدل 2015 موتورGDI، API SN تمام سینتتیک:

SN 10W30 برای مناطق با برودت حداکثر 15 درجه زیر صفر و شرایط تابستان، SAE 5W-30 برای مناطق سرد و معتدل و زمستان و SN 5W20 برای موارد کاهش سوخت و همچنین کارکرد بهتر موتور و همچنین مناطق خیلی سرد میباشد.

ظرفیت(حجم) روغن موتور  کیا اسپورتیج مدل 2015 برای موتور GDI و موتور T-GDI برابر 4.8 لیتر با تعویض فیلتر روغن است.

* مدل 2016

4 سیلندر خطی   2000 سی سی  T-GDI

4 سیلندر خطی   2000 سی سی  GDI

درجه ويسكوزيته روغن موتور مناسب كيا اسپورتيج مدل 2016 :

موتور T-GDI

SN 5W40, SN 5W30 در اب و هوای سرد و زمستان، همچنین مناطق شمالی و شمال شرق و شمال غرب ایران و آب و هواي معتدل(روغن موتور توصيه شده كيا اسپورتيج)

SN 20W50 در مناطق خیلی گرم(خوزستان در تابستان و در گرماي بالاي 40 درجه)

SN 10W30 در مناطق نیمه گرم و همچنین نواحی مرکزی ایران میباشد.

موتور GDI

SAE 5W-30  در اب و هوای سرد و زمستان، همچنین مناطق شمالی و شمال شرق و شمال غرب ایران و آب و هواي معتدل(روغن موتور توصيه شده كيا اسپورتيج)

SN 10W30 برای مناطق با برودت حداکثر 15 درجه زیر صفر (روغن موتور توصیه شده برای مناطق گرم)

SN 5W20 برای موارد کاهش سوخت و همچنین کارکرد بهتر موتور و مناطق خیلی سرد میباشد.

ظرفیت(حجم) روغن موتور  کیا اسپورتیج مدل 2016 برای موتور GDI و موتور T-GDI برابر 4.8 لیتر با تعویض فیلتر روغن است.

 • کیا سورنتو

روغن موتور مناسب:

روغن موتور کیا اسپورتیج فارغ از مدل روغن پایه تمام سینتتیک بوده و در هر 7000 تا 10000 کیلومتر و در هر بار تعویض روغن موتور، فیلتر روغن نیز تعویض گردد. جهت کارکرد بهتر روغن موتور، از فیلترهای جنیون و اصلی کیا استفاده نمایید. فارغ از سال تولید موتورهای مشابه با کد و حجم مشابه مشخصات روغن موتور یکسانی دارند.

 • مدل 2006 تا 2009

6 سیلندر خطی   3300 سی سی

روغن موتور توصیه شده كيا سورنتو مدل 2008 تا 2009:

SN 5W30 ویسکوزیته توصیه شده خود کیا

SN 5W20 برای مناطق خیلی سرد

SN 10W30 برای مناطق خیلی گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای سورنتو با موتور 3300 با فیلتر روغن 5.2 لیتر میباشد.

 • مدل 2010 تا 2014

6 سیلندر خطی   3500 سی سی

روغن موتور توصیه شده كيا سورنتو مدل 2010 تا 2014:

SN 5W40 ویسکوزیته توصیه شده خود کیا

حجم روغن موتور قابل تعویض برای سورنتو با موتور 3500 با فیلتر روغن 5.2 لیتر میباشد.

 • مدل 2015 تا 2017

6 سیلندر خطی   2000 سی سی

6 سیلندر خطی   2400 سی سی

6 سیلندر خطی   3300 سی سی

موتور 2000 سی سی

روغن موتور SN 20W50 برای دمای 7- درجه تا 50+ درجه

روغن موتور SN 10W40 برای دمای 15- درجه تا50+ درجه

روغن موتورSN 5W30, SN 5W40 برای مناطق سرد با سرمای  سردتر از 15- درجه و گرمای تا 50+ درجه

موتور 2400 سی سی

از دمای 50+ محیط تا 18- درجه روغن موتور SN 10W30 یا SN 10W40

روغن موتورSN 5W30, SN 5W40 برای مناطق سرد با سرمای  سردتر از -15 درجه و گرمای تا 50+ درجه

موتور 3300 سی سی

روغن موتور SN 5W30 برای مناطق سردتر و روغن موتور SN 5W40 برای مناطق جنوبی و گرم وخشک یا فصل تابستان

حجم روغن موتور قابل تعویض برای سورنتو با موتور 2000 و 2400 با فیلتر روغن 4.8 لیتر و موتور 3300 با فیلتر 5.7 لیتر میباشد.

 • کیا اپتیما

روغن موتور مناسب:

کیا اپتیما در مدل های مختلف با پیشرانه های مختلف تولید شده است. روغن موتور توصیه شده مطابق با دفترچه مخصوص تمام سینتتیک بوده و جهت سالم ماندن بیشتر پیشرانه در هر 8000 کیلومتر کارکرد یا 4 ماه تعویض گردد. توصیه شده هنگام تعویض روغن پیشرانه، فیلتر روغن نیز عوض گردد.

* مدل 2010

موتور 4 سیلندر 2400 سی سی

موتور 4 سیلندر 2700 سی سی

سطح کیفی روغن توصیه شده برای هر دو موتور عبارت است از:

SAE 5W-30 برای مناطق سرد و معتدل (روغن موتور توصیه شده کیا)

و برای صرفه جویی در مصرف سوخت میتوانید از ویسکوزیته 5W-20 نیز استفاده نمایید

SAE 10W-40 برای مناطق گرمسیری و جنوب ایران

SAE 10W30 برای مناطق گرمسیری

حجم روغن موتور با فیلتر کیا اپتیما برای موتور2700سی سی 4.5 لیتر و موتور 2400 سی سی 4.3 لیتر میباشد.

* مدل 2011 تا 2015

موتور 4 سیلندر 2400  سی سی GDI

موتور 4 سیلندر 2000  سی سی T-GDI

موتور T-GDI با حجم 2000 سی سی

SN 5W30 در آب و هوای سرد و زمستان، همچنین مناطق شمالی و شمال شرق و شمال غرب ایران و آب و هواي معتدل (روغن موتور توصيه شده كيا )

SN 5W40 در مناطق نیمه گرم و گرم و همچنین نواحی مرکزی ایران

موتور GDI با حجم 2400 سی سی

SAE 5W-30  در آب و هوای سرد و زمستان، همچنین مناطق شمالی و شمال شرق و شمال غرب ایران و آب و هواي معتدل(روغن موتور توصيه شده كيا )

SN 10W30 برای مناطق با برودت حداکثر 15 درجه زیر صفر (روغن موتور توصیه شده برای مناطق گرم)

SN 5W20 برای موارد کاهش سوخت و همچنین کارکرد بهتر موتور و مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور با فیلتر کیا اپتیما 2011 تا 2015 با موتور 2000 سی سی 4.6 لیتر و با موتور 2400 سی سی 4.6 لیتر میباشد

* مدل 2016 تا 2017 هیبرید

مدل 2016

کیا اپتیما هیبرید مدل 2016 با پیشرانه 2400 سی سی هیبرید (پیشرانه بنزینی و پیشرانه برقی) تولید و عرضه شده است.

برای این مدل می‌توانید از روغن موتورهای با ویسکوزیته(درجه گرانروی)5W-20 یا 5W-30 یا 20W-50 یا 10W-40 یا 5W-40 و با سطوح کیفی API SN یا API SM استفاده نمایید. بهترین روغن موتور که توسط شرکت کیا پیشنهاد شده دارای ویسکوزیته 5W-20 و 5W-30 میباشد اما بسته به میزان دمای محیط بیرون از روغن پیشرانه با ویسکوزیته زیر هم می توان استفاده نمود.

20W-50 با سطح کیفیت SN برای مناطق خیلی گرم و سرمای حداکثر 8 درجه زیر صفر و گرمای بالا و تا حدود 50 درجه

10W-40 برای مناطق معتدل از سرمای 20درجه زیر صفر تا گرمای حدود40 درجه

5W-40 برای مناطق سرد از سرمای بالای 25 درجه و مناطق کوهستانی مثل تبریز یا مناطق مرکزی ایران

حجم روغن با احتساب فیلتر 4.8 لیتر میباشد.

* مدل 2017

کیا اپتیما هیبرید مدل 2017 با پیشرانه 2000 سی سی هیبرید (پیشرانه بنزینی و پیشرانه برقی) تولید و عرضه شده است.

برای این مدل می‌توانید از روغن موتورهای با ویسکوزیته(درجه گرانروی)5W-30 یا 5W-20 یا 10W-30 و با سطوح کیفی API SN یا API SM استفاده نمایید. بهترین روغن پیشرانه که توسط شرکت کیا پیشنهاد شده دارای ویسکوزیته 5W-20 و 5W-30 میباشد اما بسته به میزان دمای محیط بیرون از روغن پیشرانه با ویسکوزیته 10W-30 با سطح کیفیت SN برای مناطق گرم هم می توان استفاده نمود.

حجم روغن در هر بار تعویض با احتساب فیلتر 4.1 لیتر میباشد.

 • کیا اپیروس

اپيروس از يك موتور 6 سيلندر خورجيني به حجم 3.8 ليتر بهره مي برد. روغن موتور توصیه شده مطابق با دفترچه مخصوص تمام سینتتیک بوده و جهت سالم ماندن بیشتر پیشرانه در هر 8000 کیلومتر کارکرد یا 4 ماه تعویض گردد. توصیه شده هنگام تعویض روغن پیشرانه، فیلتر روغن نیز عوض گردد.

برای کیا اپیروس می‌توانید از روغن موتورهای با ویسکوزیته(درجه گرانروی)5W-30 یا 5W-40 و با سطوح کیفی API SN یا API SM استفاده نمایید. حجم روغن در هر بار تعویض با احتساب فیلتر 5.2 لیتر میباشد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *