اطلاعات فنیدنیای خودرو

دانستنی های طراحی خودرو: زوایای چرخ خودرو

طراحی خودرو فارغ از ظاهر زیبا باید دربرگیرنده نکات ظریف طراحی باشد، مواردی که هر یک میتواند در بخش های مختلف از امنیت گرفته تا تعادل و کشش تاثیر داشته باشد. یکی از نکات که به ندرت نیز به آن توجه میشود زوایای چرخهای خودروست. چرخهای خودرو در سه جهت دارای زاویه است که شامل زوایای کمبر(Camber)، کستر(Caster) و تو (Toe) میباشد. در ادامه سعی شده تا به شرح هر یک و اثرات آن روی عملکرد خودرو پرداخته شود.

  • زوایه کمبر

اگر از روبرو به خودرو نگاه و یک خط عمود بر زمین تصور کنید، هر گونه انحراف زاویه چرخها نسبت به این خط زاویه کمبر نامیده میشود. اگر بالای چرخها به سمت داخل و سطح تماس چرخ با زمین به بیرون منحرف باشد زاویه منفی و برعکس، در صورتی که قسمت بالای چرخ روی به بیرون و سطح تماس چرخ با زمین به سمت داخل باشد زاویه مثبت است.

این زاویه بسته به طراحی خودرو انتخاب میشود، در مواردی که خودرو تحت بار و وزن قرار میگیرد زاویه کمبر مثبت کارساز است بطوریکه در هنگام بارگذاری این زاویه صفر میگردد. این موضوع در فرمانپذیری بهتر خودرو موثر بوده و مانع از لاستیک سایی غیر معمول در خودرو میشود.

اما کمبر منفی نیز منجر کاهش نسبی ارتفاع مرکز ثقل را به دنبال دارد. زاویه منفی به مفهوم بیرون آمدن محل تماس چرخهای خودرو با زمین و افزایش فاصله عرضی چرخهاست که در نهایت منجر به پایین آمدن مرکز ثقل و افزایش پایداری خودرو میشود. این موضوع برای خودرو اسپرت که گردش های سنگین در پیچ دارند بسیار موثر است. باید توجه شود این زوایا کاملا بر مبنای محاسبات دقیق بوده و تنظیم نامناسب این زاویه مشکلات متعددی به دنبال دارد که از جمله آنها لاستیک سایی نامتقارن در خودرو در کوتاه مدت و فشار مضاعف به اتصالات چرخهای خودروست.

  • زاویه کستر

این زاویه از نمای جانبی خودرو قابل تشخیص است، اگر خط عمودی نسبت به سطح جاده تصور کنیم محور فرمان میتواند نسبت به این خط انحراف ساعت گرد یا پادساعت گرد داشته باشد. اگر این انحراف ساعت گرد باشد کستر منفی و در غیر اینصورت مثبت خواهد بود.

عموما در خودروها کستر مثبت انتخاب میشود تا در ترمز کردن ها و گردش ها فرمانپذیری عملکرد بهتری را شاهد باشیم.

  • زاویه تو

این زاویه نیز در چرخها مشاهده شده و قابل تنظیم است. اگر از روبرو به چرخها نگاه کنید چرخها ممکن است از قسمت نوک همگرایی (Toe in) یا واگرایی (Toe out) داشته باشند.

اگر چرخها با هم موازی باشند این زاویه صفر خواهد بود. معمولا این زاویه طوری انتخاب میشود تا هنگام اعمال محرکه روی چرخها، چرخها عملکرد مناسبی داشته و به موازات هم حرکت کنند.

با توجه به موارد فوق میتوان به اهمیت این زوایا در عملکرد خودرو پی برد. در صورتی که مالک خودرو هستید میتوانید برخی از این انحرافات را با چشم معمول تشخیص داد، اما توصیه میشود به صورت دوره ای با مراجعه به مراکز میزان فرمان، این زوایای را کنترل و از لاستیک سایی و دیگر صدمات به خودرو جلوگیری کنید. فراموش نکنید دستکاری خودسرانه این زوایا مشکلات جدی را برای خودرو در پی خواهد داشت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *