نام مرکز : شماره یک

    • نام محل معاینه فنی کد 1709
    • آدرس کرج - جاده ملارد - بعد از کانال - روبروی ورودی فلکه 5 فردیس