نام مرکز : نیایش

    • نام محل معاینه فنی کد 1722
    • آدرس تهران - بزرگراه همت - بلوار اشرفی اصفهانی - بعد از بزرگراه نیایش - خیابان یکم