نام مرکز : خاوران

    • نام محل معاینه فنی کد 4235
    • آدرس تهران - جاده خاوران - بزرگراه امام رضا - کیلومتر 12 - بعد از خاور شهر