نام مرکز : ایران خودرو

    • نام محل معاینه فنی کد 4249
    • آدرس تهران - کیلومتر 20 جاده قدیم تهران کرج